Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Zemní práce, sítě, zpevněné plochy a zakládání objektů

Zemní a výkopové práce, ať už strojní nebo ruční, jsou nedílnou součástí každého díla – od stavby plotu, přes inženýrské sítě a zpevněné plochy až po zakládání objektů – a my vám všechny tyto práce nabízíme.

… provedeme demoliční práce

postupným rozebíráním … od 480,- Kč / m3 + přesun hmot výšky do 12 m … 1334,- Kč / t

jiným způsobem               … od 180,- Kč / m3  + přesun hmot výšky do 12 m … 1774,- Kč / t

těžkou technikou              … od 210,- Kč / m3

… postaráme se o odvoz, ekologickou likvidaci nebo recyklaci sutě a ostatních vybouraných a vykopaných materiálů 

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km … od 260,- Kč / t + poplatky za uložení odpadu

… provedeme zemní a výkopové práce 

ruční výkop (bez svislého a vodorovného přemístění výkopku) … od 1470,- Kč / m3

strojní výkop (bez svislého a vodorovného přemístění výkopku) … od 679,- Kč / m3 (od 650,- Kč / hod)

… realizujeme pro vás založení stavby 

základy stavby … od 2800,- Kč / m2

patka sloupu … od 15900,- Kč / m3

… zajistíme dopravu sypkých i stavebních materiálů

doprava materiálů … od 40,- Kč / km + složení (paleta 180,- Kč)

… vykopeme a uložíme inženýrské sítě a zajistíme jejich napojení

cena smluvní, v zásadě lze však říci, že od 2500,- Kč / m (výkop, podhoz, zához, materiál, odvoz výkopku)