Provozní hodiny 08:00 - 16:00
E-mail info@rowe.cz

Navrhování dřevěných konstrukcí

Navrhování konstrukcí domů nebo jen krovů či altánů, garážových stání, pergol, závětří, ale také, případně, posedů a dětských hřišť je nedílnou součástí projekčních činností. Mezi navrhované konstrukce patří i roubené stavby.

Protože se jedná o dílčí navrhování, není třeba zkoumat místo stavby a shromažďovat potřebné dokumenty. Pouze v případě konstrukcí domů a krovů budeme vyžadovat stávající projektovou dokumentaci nebo zaměření stávající stavby či základové desky. Tuto přípravu jste již provedli nebo ji provedeme pro vás sami.

Konstrukce navrhujeme pro realizaci na stavbě nebo pro následnou výrobu na číslicově řízené stolici Hundegger K2i s pětiosým frézováním, což nám umožňuje zajistit výrobu konstrukcí s přesností na milimetry – více zde: https://www.abecedastavby.cz/vyroba-drevenych-konstrukci/

Součástí návrhů konstrukcí není autorizovaný statický výpočet, přestože budou správně staticky navrženy, jelikož na drobné konstrukce by náklady na statiku nebyly zdravým požadavkem. Avšak, v případě požadavku, autorizovaný statický výpočet zpracujeme. ČSN EN 1995-1-1 (731701) platí pro navrhování pozemních a inženýrských staveb ze dřeva nebo konstrukčních výrobků na bázi dřeva, spojovaných pomocí lepidel nebo mechanických spojovacích prostředků. Zahrnuje zásady a požadavky na bezpečnost a použitelnost konstrukcí a základy navrhování a posuzování podle teorie mezních stavů.

Námi navržené a vyrobené konstrukce si budete schopni sestavit podle plánu a číslování dílů sami, bez tesaře. Samozřejmě, nic nebrání tomu konstrukce vyrobit postaru, ručně.