Všeobecně o cenách

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou orientační a jsou bez DPH. Je totiž zcela nemožné předem určit rozsah služby vzhledem k velikosti nemovitosti a náročnosti přístupu k měření nebo k revizi a také se v některých případech liší regionální cenová politika. V neposlední řadě lze cenu za přepravní náklady určit teprve po přesném určení místa realizace služby.

Proto je vždy nutné cenu jakékoliv služby poptat speciálně. Na základě vaší poptávky, v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami, vám na poptávku odpovíme s přesným určením ceny za službu, ceny za přepravní náklady a navrhneme vám termín realizace služby, případně vás požádáme o upřesnění vaší poptávky.

Pokud vám bude odpověď na poptávku vyhovovat, teprve následně učiníte závaznou objednávku.

Opravdu je třeba vědět, že cena poptaných prací bude upřesněna až v odpovědi na vaši poptávku.

Ceny nestandardních prací budou stanoveny individuálně.

Kontrola stavu nemovitosti

Práce provedené na místě kontrolované nemovitosti 1. hodina každá další hodina
Poradenství, konzultace, revize stávajících stavebních částí 700 kč/hod 500 Kč/hod
Supervize a pravidelné kontroly průběhu oprav nebo stavby 450 Kč/hod
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

 Ceny v případě rozsáhlých nebo těžko přístupných objektů budou stanoveny individuálně.

Měření vlhkosti v objektu

Měření vlhkosti v konstrukcích a izolacích na vyžádání
   
Přepravní náklady 7,50 Kč + paušál

Toto měření je do té míry paušálně nespecifikovatelné, že cenu je možno řešit pouze případ od případu teprve po volbě druhu měření.

Termovize

Informativní měření z exteriéru
termovize z exteriéru, kdy zákazník vidí obraz přímo na displeji termokamery bez protokolu 1100 Kč
snímek ve formátu pdf zaslaný elektronickou poštou 100 Kč/snímek
Základní měření z exteriéru
termovize z exteriéru, kdy zákazník vidí obraz přímo na displeji termokamery bez protokolu 1100 Kč
protokol a potřebný počet snímků ve formátu pdf zaslaný elektronickou poštou  900 Kč
Kompletní měření z exteriéru i interiéru
termovize z exteriéru, kdy zákazník vidí obraz přímo na displeji termokamery bez protokolu  1100 Kč
snímání z interiéru pro určení tepelných mostů  1100 Kč
výstupní protokol dle ČSN s potřebným množstvím snímků ve formátu pdf zaslaný poštou  1800 Kč
   
 přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

 Ceny v případě rozsáhlých nebo těžko přístupných objektů budou stanoveny individuálně.

Rozpočty

 Rozpočet stavební části Předprojektová příprava Výkaz - výměr
Novostavby do 1 milionu (pouze jednoduché stavby)  1000 Kč   2800 Kč
Novostavby do 3 milionů  1200 Kč   4900 Kč
Novostavby do 5 milionů  1500 Kč   6500 Kč
Novostavby do 10 milionů  2000 Kč 10500 Kč
     
Rekonstrukce do 1 milionu viz: ZDE    3500 Kč
Rekonstrukce do 3 milionů viz: ZDE    5800 Kč
Rekonstrukce do 5 milionů viz: ZDE   7600 Kč
Rekonstrukce do 10 milionů  viz: ZDE  12500 Kč
     
ZTI - zdravotně technická instalace na vyžádání
ÚT - ústřední topení na vyžádání
EL - elektroinstalace na vyžádání
VZT - vzduchotechnika na vyžádání

Ceny v případě novostaveb nebo rekonstrukcí nad 10 milionů korun budou stanoveny individuálně.

Rozpočty pro Röwe stavitelství - www.rowe.cz - provádíme zdarma.

Blower door test

Blower door test dle ČSN EN 13829 včetně přípravy na test a následné dokumentace zjevných defektů 5000 Kč
Detailní vyhledávání netěsností a skrytých defektů, fotodokumentace v pdf, vizualizace a pod. 600 Kč/hod
Konzultace k tématu odstranění defektů netěsnosti obálky domu 500 Kč/hod
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

Ceny měření v nadměrných a těžce dostupných objektech budou stanoveny individuálně.

Revize komínů

Revizní a kolaudační prohlídka nového komínu 1500 Kč
Revizní prohlídka provedeného vložkování komínu   900 Kč
Preventivní prohlídka komínu bez revizní zprávy   500 Kč
Revize a měření emisí u spotřebiče - samostatně 1500 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

Ceny budou navýšeny v případech, jako je např. nutnost postavení lešení, použití autoplošiny, lomení komínu a pod.

Měření únosnosti podloží

Měření únosnosti podloží na vyžádání

Cenu měření únosnosti podloží a cenu přepravních nákladů nelze předem stanovit z důvodu široké škály druhů a objemů měření.

Geodetické práce

Vytyčení hranice pozemku (zahrady, louky, pastviny, ...)   4200 Kč 
Vytyčení hranice pozemku (lesní porosty)  5100 Kč
Vytyčení vlastnické hranice dle projektu  1700 Kč
Vytyčení vlastnické hranice z digitální mapy  2500 Kč
Vyznačení obvodu budovy  3800 Kč
Oddělení pozemku do 1000 m2  4200 Kč
Oddělení pozemku 1001 m2 až 2000 m2  5100 Kč
Oddělení pozemku nad 2001 m2  5900 Kč
Zaměření GP velkého rozsahu  2600 Kč
Geometrický plán pro věcné břemeno  3400 Kč
Geometrický plán pro upřesnění vytyčené hranice  2400 Kč
Vyjádření dílů parcel KN, PK a návrhu přídělu    290 Kč
Vytyčení vlastnické hranice v součinu s oddělením  1700 kč
Příloha GP bonitní údaje k parcele    350 Kč
Zaměření skutečného provedení stavby  2500 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

 Cena neobsahuje vybudování PBPP, stabilizaci podrobných bodů, stabilizační materiál, informace z katastru nemovitostí a jejich zpracování a pod.

Měření radonu

Stanovení radonového indexu pozemku pro stavbu rodinného domu 2600 Kč
Maření radonu v interiéru (4 měřící body) 2800 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

Ceny v případě měření v nepřístupných místech nebo nadměrných ploch budou stanoveny individuálně.

Revize hromosvodů

Hromosvod rodinného domu s jedním až dvěma svody 1200 Kč
Hromosvod na objektu se čtyřmi až šesti svody 2500 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

Cena obsáhlejších revizí bude stanovena individuálně.

PENB - tepelný štítek budovy

Rodinný dům - základní cena   3500 Kč
Bytový dům - základní cena   9500 Kč
Komerční budovy - základní cena 12000 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

PŘÍPLATKY rodinný dům bytový dům komerční budova
Stav budovy      
projekt       + 0 Kč       + 0 Kč       + 0 Kč
novostavba       + 0 Kč       + 0 Kč  + 3000 Kč
rekonstrukce  + 1000 Kč  + 2000 Kč  + 3000 Kč
prodej/pronájem       + 0 Kč       + 0 Kč       + 0 Kč
Podklady      
úplné v elektronické podobě       + 0 Kč      + 0 Kč        + 0 Kč 
naskenované  + 1000 Kč + 2000 Kč + 3000 Kč
v tištěné podobě  + 1000 Kč + 3000 Kč + 4000 Kč
neúplné/žádné  + 3000 Kč + 8000 Kč + 9000 Kč

Revize výtahů

Revize výtahu (320 kg / 6 stanic) 850 Kč
   
Přepravní náklady 7,50 Kč/km + paušál

Ceny ze revizi větších výtahů a výtahů o větším množství stanic budou kalkulovány individuálně.

Základní servis výtahu (320 kg / 6 stanic) 450 Kč / měsíc
Kompletní servis výtahu (320 kg / 6 stanic) 700 Kč / měsíc

Ceny jsou stanoveny jako minimální.