Proč měřit

Termovize, neboli měření termokamerou, umožní majiteli objektu nebo kupujícímu nalézt stavebně-konstrukční, ale i izolační nedostatky vnějšího pláště budov, které zvyšují energetickou náročnost nemovitosti.

Měřením obdržíte informaci o místech na obálce vašeho domu, která způsobují tepelné ztráty a dostanete jasné sdělení o tepelných mostech v plášti domu.

Díky tomuto zjištění je zadavatel schopen přesně dimenzovat tepelnou ochranu domu a určit slabá místa, kterým je potřeba věnovat intenzívnější pozornost. Z těchto informací je následně možno určit formu a způsob nápravy tepelně-izolačních defektů pláště budovy.

Proto měření termokamerou vede nejen k následné úspoře na vytápění, případně ochlazování budovy, ale také k efektivnímu vynaložení nákladů na stavební úpravy vedoucí k vytčenému cíli.

Podmínky pro měření termokamerou

- měření termokamerou se provádí nejlépe v období mezi listopadem a březnem

- měřit nelze při silném sněžení nebo dešti

- maximální rychlost větru při měření je 12 km/h

- rozdíl teplot vně domu a uvnitř musí být nejméně 15°C

- teplota vně objektu nesmí být vyšší, jak 5°C

- pro měření tepelných mostů je nutno zajistit přístup do objektu

Cenu za provedení měření termovizí najdete v sekci Ceník: ZDE