Vložkování komínů

Komínové vložky dělíme podle zhotoveného materiálu na kovové, plastové a keramické. Každý z těchto materiálů je vhodný pro konkrétní, specifické použití. Určité materiály jsou vhodné pro daný typ vyvložkování, jiné zejména kvůli bezpečnostním předpisům nikoli.

Např. materiál nerez se užívá pro plynná paliva, ale lze jej použít také pro tuhá paliva. Provedení může být buď jako ohebná nerez vložka nebo pevná nerezová vložka, tzv. roura. Pro kondenzační přetlakové kotle se používá k vyvložkování plast nebo nerez. Na turbo kotel se užívá zpravidla nerezová vložka či typ hliníkového odkouření. Každý instalovaný materiál však musí odpovídat dle platných norem přesně nejen účelu, ke kterému má být použit, ale i samotný materiál by měl mít schválení, certifikaci od Evropské unie.

Než je nová komínová vložka do průduchu instalována, někdy je též kvůli jeho úzké šíři vůči vložce nezbytné frézování. Se správným postupem rekonstrukce a volbou toho správného materiálu, bezpečné komínové vložky pro Váš komín, Vám v našem kominictví rádi pomůžeme.

 

Proč vložkovat

 

Nejčastější způsob rekonstrukce komínů před připojením spotřebiče na spalinovou cestu je pomocí jejich vyvložkování. Všechny moderní spotřebiče kladou nehledě na druh paliva velmi vysoké nároky na odtah spalin. Důležité faktory při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku jsou tyto: nízké teploty spalin, nenasákavost a také odolnost vůči vlhkosti. Dlouhodobá a vysoká účinnost topné soustavy vychází z kvality nainstalovaných materiálů, ty jsou zároveň zárukou Vaší bezpečnosti a spolehlivosti chodu komínu, ale i životnosti Vašeho spotřebiče. Samozřejmě se nabízí i otázka, zda by nebylo výhodnější postavit komín nový a ten starý rovnou zbourat. Odpověď je poměrně jednoduchá, proč by měl člověk platit více za věc novou, když renovovaná se funkčností plně nové vyrovná. Nehledě na jiné aspekty jakými by mohly být úklidové práce spojené s bouráním tělesa starého apod. Navíc i náklady na vyvložkování komínu budou jednoznačně nižší.

 Cenu za vyvložkování komínu najdete v sekci Ceník: ZDE