Proč revidovat

Od 1. ledna 2011 platí nová pravidla pro údržbu komínů. Nesouhlasné názory na tato nová pravidla, které poukazují na zbytečné poplatky a byrokracii, nejsou v tomto případě na místě. Po měsících platnosti zákona můžeme říct, že změna vedla ke zlepšení a zjednodušení.

Komín musíte nechat zkontrolovat jednou ročně. Pokud tak neučiníte, nic se neděje. Jestli ale nezkontrolovaný komín začne hořet, nedoplatíte se.

Podle zákona je nutné provádět revizi všech palivových cest. Mezi ně patří teoreticky i digestoře u plynových sporáků, které se samozřejmě běžně nekontrolují. V případě požáru však může mít s digestoří bez revize problém pojišťovna.

Problémovou záležitostí jsou tzv. turbokotle. Ty mají spalinové cesty, které mají ke klasickým komínům daleko. Ústí do fasády a samotná spalovací cesta je jenom krátká plastová trubka, do které je dost nesmyslné vyvrtávat kontrolní otvor. Není proto nutné zaobírat se tímto tématem.

Nepoužívané komíny nemusí být kontrolovány. Je ovšem nutné je chránit před deštěm a jasně označit jako nefunkční nápisem MIMO PROVOZ.

Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Revidujeme nejlépe na jaře. Na konci topné sezóny je komín opotřebovaný a najde se tak nejvíce závad. Na bezpečnosti komínu se nikdy nevyplatí šetřit. Komín vám totiž snadno zapálí celý dům. Většina lidí řeší závadu komínového systému na podzim, když se začne topit. Kominíci tak mají obrovský nával klientů. V listopadu si proto můžete na opravu počkat a prožít začátek topné sezóny bez topení. Před opravou se totiž nemůže topit vůbec, aby spalinové cesty mohly vychladnout.

Vaší povinností je zajistit přístup ke všem částem komínového systému. Kontrolní technik nebo kominík provádí také revizi požární bezpečnosti v souvislosti se stavebním provedením komínu.

Jedním z hlavních cílů změny zákona bylo, aby revize měli větší váhu a pojišťovny nemohly pochybovat o jejich platnosti. Namísto obyčejné stvrzenky, tak dostanete kompletní zprávu o kontrole. Pokud o zprávu přijdete, například při požáru, měli byste dohledat kopii u kominíka. Zpráva má platnost jeden rok. Pokud hasiči zjistí závadu na zrevidovaném komínu, nese zodpovědnost kominík.

Z revize nejčastěji vzejde rozhodnutí, že se komín musí pročistit. Čištění komínu stojí běžně jen pár stovek korun. Můžete si jej ale sami zdražit, pokud kominické firmě zkomplikujete práci špatným přístupem ke komínovému systému. Zajistěte proto předem přístup ke všem částem.

Jak již bylo řečeno, za samotnou absenci revize komínu nejsou žádné finanční postihy. Pokud ale váš komínový systém způsobí požár, čeká vás pokuta do výše 25 000Kč. Při vyšetřování vychází pojišťovny z hasičské zprávy. Jakmile je požár zaviněn zanedbáním péče o komín, vyplatí vám méně, než kolik škoda skutečně stála.

A jedna rada nakonec:

Kominíci si do nákladů na revizi přidávají i cestovné. V chatové oblasti v horách se revize komínů pěkně prodraží. Domluvte se se sousedy a proveďte revizi komínů všichni najednou. Technik přijede jen jednou a vy ušetříte.

 Cenu za provedení revize komínu najdete v sekci Ceník: ZDE

Lhůty kontrol

Výkon připojeného spotřebiče Činnost  Druh paliva připojeného spotřebiče
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz

do 50 kW

Čištění spalinové cesty 3 x 2 x 3 x 1 x
Kontrola spalinové cesty 1 x

1 x

1 x
Výběr pevných tuhých částí a kondenzátu 1 x 1 x 1 x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2 x 1 x 1 x
Výběr pevných tuhých částí a kondenzátu 2 x 1 x 1 x
Čištění spotřebičů 2 x Nejméně podle návodu výrobce

Vložkování komínů

Můžete u nás objednat i vložkování komínů: ZDE