Projekční činnost

 

     Práce projektanta je komplexní činností počínající architektonickým návrhem budoucí stavby přes samotnou projekci stavebních dílů a profesních dodávek v úrovni pro stavební řízení až po výkresy detailů částí stavby. Součástí dodávky může být i inženýrská činnost, která spočívá ve vyřízení vyjádření správců technických sítí, případných vyřízení souhlasu CHKO a zajištění ostatních relevantních podkladů pro stavební povolení. Dále má zámkazník možnost vyžádat si autorský nebo stavební dozor. A jak vyplývá z rozsahu nabídky tohoto portálu, i vypracování posudků a veškerých měření spojených se stavbou.

     Samozřejmostí je, že si u nás můžete objednat pouze dílčí část projekční činnosti:

1)     zakoupit již hotový standardní projekt

2)     nechat si vypracovat projekt podle požadavků

3)     objednat pouze architektonický návrh budoucí stavby

4)     využít naše služby v oblasti inženýrských činností

5)     zadat požadavek na měření a vypracování posudků