Proč měřit

Konstrukce a materiály vždy obsahují vlhkost. Důležité je, aby množství vody nepřesáhlo mez, která by mohla vést k degradaci materiálů použitých při stavbě domu.

Důležitost měření spočívá ve zjištění faktického stavu a rozsahu vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Díky zjištěným skutečnostem může následně investor řešit problémy vyplývající z nadměrné vlhkosti:

- optimální způsob zateplení konstrukcí

- rozsah a druh nutných prací k zabránění vlhkosti do izolačních a ostatních souvrství

- díky výsledkům měření má investor v ruce nástroj pro jednání se stavební firmou

 

Proto mezi základní měření patří:

- vlhkost materiálů (zdivo, beton, dřevo, ...)

- vlhkost tepelné izolace (v podlahách, stěnách i stropech)

- relativní vlhkost vzduchu v objektu a jeho teplota

 

Samozřejmostí je, že na základě naměřených hodnot a zjištění stavu vám navrhneme způsob případné nápravy, která by vedla k optimalizaci vlhkostní bilance ve zmiňovaných konstrukcích.

Cenu za měření najdete v sekci Ceník: ZDE