Proč kontrolovat

Faktická kontrola stavebního stavu nemovitosti odborníkem je důležitým aspektem nejen pro zvážení důležitosti oprav domu, upřednostnění prací v případě omezeného množství financí určených na investice a zvážení, je-li ještě ekonomické zamýšlené opravy provádět místo toho, aby se  potřebná část demolovala a postavila nová.

Zjistit stav budovy a všech jejich částí by však mělo být nedílnou součástí jednání o koupi nemovitosti. Příběhy lidí kupujících domy či byty pohledově v relativně slušném stavu, aby pak následné opravy převyšovaly finanční možnosti nového majitele, když si v důsledku, po zjištění faktického stavu, mohl investor koupit sice relativně dražší nemovitost, ale s menšími následnými náklady na její revitalizaci nejsou výjimkou.

Předejděte těmto problémům a když vám prodejce nebude ručit za stav nemovitosti, případně nepředloží potřebné doklady dokumentující její stav, jako je revizní zpráva technika komínů, tepelný štítek budovy, revizi výtahu a pod., obraťte se na nás a my komplexní zprávu zpracujeme v rozsahu, který si u nás objednáte nad rámec kontroly styvebních částí.

Do kontroly, samozřejmě, patří i případný rozpočet nákladu na její revitalizaci. Součástí této kontroly může být i projekt nutných rekonstrukčních prací, je-li nutný.

Náklady spojené s celkovou kontrolou nemovitosti vám mohou ušetřit statisíce.

Cenu za celkovou kontrolu nemovitosti najdete ve sekci Ceník: ZDE